Algemene Voorwaarden. 

versie: Januari 2021

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle vormen van fotografie door Alexandra Heeremans, handelend onder de naam: AGHeeremansPhotography gevestigd in Heerhugowaard. 
Bij het boeken van een fotosessie, reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van AGHeeremansPhotography
Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Gegevens fotograaf

Website: www.agheeremansphotography.nl 
Telefoon : 06-83536913
Kvk : 80183824
BTW :  : NL003404975B23

 

Dupho

AGHeeremansPhotography maakt gebruik van de algemene voorwaarden van Dupho (de nieuwe naam voor wat voorheen de algemene Fotografen federatie was) welke u eenvoudig online kunt bekijken of downloaden. Op alle rechtsbetrekkingen zijn deze Algemene Voorwaarden van DuPho als eerste van toepassing. Bij het aangaan van een samenwerking met AGHeeremansPhotography gaat men automatisch akkoord met deze voorwaarden. Toepassing van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Met het ondertekenen van een overeenkomst van AGHeeremansPhotography geeft de opdrachtgever aan op de hoogte te zijn van deze voorwaarden.

Naast de algemene voorwaarden van de DuPho vindt u hier onder de aanvullende voorwaarden welke specifiek gelden voor de diensten van AGHeeremansPhotography

 

Publicatie door de fotograaf

Foto’s uit alle mogelijke reportages mogen door AGHeeremansPhotography gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, zoals portfolio op de website en mogen worden gebruikt voor deelname aan wedstrijden.  De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotosessie aangeven hier bezwaar tegen te maken.

 

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht)

Voor bedrijven:
Foto’s mogen worden geplaatst met naamsvermelding na overleg. Voor bedrijven gelden aanvullend de voorwaarden van DuPho (voorheen de Fotografen federatie), tenzij anders is overeengekomen.
Algemeen:
Foto’s mogen niet worden bewerkt of bijgesneden en dan online geplaatst. De aangeleverde foto’s mogen dat natuurlijk wel met naamsvermelding.

Auteursrecht foto’s 

  •  Het auteursrecht van de foto berust te allen tijde bij de fotograaf.

  •    Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze op internet te plaatsen, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven. Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en/of op de betreffende licentiefactuur.

  •    Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven. Deze licentie voorwaarden staan vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.

  •   Zonder de uitdrukkelijke toestemming van de fotograaf is het niet toegestaan dat de klant digitale bestanden of foto’s opstuurt naar fotowedstrijden.

  •   De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals: blog, portfolio, social media, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotosessie aangeven hier bezwaar tegen te maken. 

  •    De klant mag foto’s voor privégebruik op Social Media plaatsen.Hierbij dient te allen tijde vermeld te worden: “Foto’s gemaakt door AGHeeremansPhotography en de website www.agheeremansphotography.nl

Mee fotografereren

Mee fotograferen door derden tijdens de fotosessie, dus door anderen dan fotografen die voor AGHeeremansPhotography werkzaam zijn, is niet toegestaan. Een ‘achter de schermen’ foto is toegestaan, mits deze niet gemaakt wordt tijdens een door de fotograaf opgestelde pose of setting.

Het is fotograaf toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van assistent, stagiair of 2nd shooter. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de klant.

De Selectie 

Na de fotosessie maakt de fotograaf een selectie van de beelden. De niet geselecteerde en onbewerkte beelden worden niet beschikbaar gesteld. 

 

 

 

Eigendom Foto’s

Foto’s uit de reportage mogen door AGHeeremansPhotography gebruikt worden ter promotie van de beroepsactiviteiten op eigen website, zoals portfolio of op de website. 
Het is niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf. 

Privacy en persoonsgegevens

De Fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden. 
Indien klant een product besteld kan fotograaf ervoor kiezen deze rechtstreeks bij klant te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van klant worden doorgegeven voor de verzending van het product.

Het plaatsen van een opdracht betekent dat u instemt voor het gebruik van de door fotograaf gemaakte foto’s door fotograaf op de website bij portfolio of blog en/of reclame materiaal. Indien de klant dit wenst is het mogelijk dat fotograaf geen namen in de bestandsnamen en op het blog gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen als in google op de namen van de klant wordt gegoogled.

 

Reiskosten

 € 0,25 per gereden kilometer, berekend vanaf postcode 1701AB

 

Disclaimer

AGHeeremansPhotography is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant, omstanders, passanten of dier kan lijden. AGHeeremansPhotography geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door

Indien niet aan de genoemde voorwaarden kan worden voldaan of tussentijds punten worden gewijzigd welke niet aan de algemene voorwaarden voldoen kan AGHeeremansPhotography het contract te allen tijde eenzijdig opzeggen